+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ В МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – СМОЛЯН

Със заповед на министъра на здравеопазването от 6 март 2023 г. МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“  АД, гр. Смолян, е одобрена да извършва дейности по следдипломно обучение на лекари специализанти по 20 специалности за следващите пет години и клинично обучение на студенти по...

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД – гр.СМОЛЯН адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 2, тел.0301/6-23-95   О Б Я В А На основание протокол №16/16.10.2023 г. на СД и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан...
Министерството на здравеопазването обяви конкурс за независим член на Съвета на директорите

Министерството на здравеопазването обяви конкурс за независим член на Съвета на директорите

Министерството на здравеопазването обяви конкурс за избор на независим член на Съвета на директорите  на „Многопрофилна болница за активно лечение – „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян. Обявлението е от 06.11.2023 г., а договорът за възлагане на...

КОНКУРС НАЧАЛНИЦИ НА ОТДЕЛЕНИЯ

МБАЛ“Д-р Братан Шукеров“  АД гр.Смолян ОБЯВЯВА: На основание чл. 90 и сл. от КТ и чл.68 ал.3 и ал.7 от Закона за лечебните заведения конкурс за  длъжностите “Началник отделение” както следва: Началник на отделение по Вътрешни болести Началник на отделение по...

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ

Класиране  на  кандидатите            12.05.2023г. Комисията, назначена със Заповед №202 от 27.04.2023г., за провеждане на конкурс за избор на Управител  на „Диагностично-консултативен център-Смолян“ ЕООД, открит със  Заповед № 122/14.03.2023г. обявява следното...

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД – гр.СМОЛЯН адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 2, тел.0301/6-23-95 ОБЯВА На основание протокол №8/29.03.2023 г. на СД и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан Шукеров”...