+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД – гр.СМОЛЯН адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 2, тел.0301/6-23-95 ОБЯВА На основание протокол №29/31.05.2024 г. на СД и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан...

КОНКУРС ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ

МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН Адрес: Смолян, бул. България 2;   тел 0301/6-23-95;  ел.адрес: mbalsmolyan@ mbalsmolyan.com О Б Я В А На основание  чл.90 и сл. от КТ  и чл.17 (1) от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за...
ОБЯВА ЗА РАБОТА

ОБЯВА ЗА РАБОТА

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – Смолян търси да назначи ЛЕКАРИ за работа в СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ Изисквания за заемане на длъжността: Висше медицинско образование, професионална квалификация „лекар“. Завършилите специалност са с предимство Ние предлагаме:...
Началникът на Спешно отделение д-р Васил Гривнев: Подмладяването на персонала се оказа най-голямото предизвикателство

Началникът на Спешно отделение д-р Васил Гривнев: Подмладяването на персонала се оказа най-голямото предизвикателство

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ АД – Смолян търси да назначи ЛЕКАРИ за работа в СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ Изисквания за заемане на длъжността: Висше медицинско образование, професионална квалификация „лекар“. Завършилите...

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН  Адрес: Смолян, бул. България 2; тел 0301/6-23-95;  ел.адрес: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com На основание чл.20, ал.4., т.3 от ЗОП, във връзка с чл. 6 от „Вътрешни правила  за  избор  на ...

 “МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН  Адрес: Смолян, бул. България 2;  тел 0301/6-23-95;  ел.адрес: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com                                                            П О К А Н А “МБАЛ Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”...