+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Профил на купувача

ОБЩИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА – 30.09.2014год – Виж  

Процедура Договаряне без обявление с предмет: Доставка на газьол за отопление с идентификационен номер 00733-2014-0014

 

 

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ”Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД с идентификационен номер 00733-2014-0013

Обявление за възложена поръчка

Върната гаранция за участие

Открита процедура с предмет доставка на медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории за нуждите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД

Документи

Открита процедура с предмет: доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на МБАЛ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД

Документи:

Открита процедура с предмет: Ремонт на педиатрично отделение на МБАЛ “Д-Р Братан Шукеров”АД

Документи:

петрично отдел.-МБАЛ-ВиК.PDF петрично отдел.-МБАЛ-ВиК.PDF (7 MB) - 05.10.2014
zenovo23092014[1] zenovo23092014[1] (128 KB) - 05.10.2014
tenicheskainformaciq23092014 tenicheskainformaciq23092014 (7 MB) - 05.10.2014
reshenie23092014[1] reshenie23092014[1] (2 MB) - 05.10.2014
obiavlenie23092014[1] obiavlenie23092014[1] (71 KB) - 05.10.2014
ks23092014[1] ks23092014[1] (116 KB) - 05.10.2014
dokumentazia1str230914[1] dokumentazia1str230914[1] (278 KB) - 05.10.2014
dokumentacia23092014[1] dokumentacia23092014[1] (371 KB) - 05.10.2014

Открита процедура с предмет:„ Доставка на пакетирани хранителни продукти, яйца и мазнини, хляб и хлебни изделия, мляко и млечни продукти, плодове и зеленчуци, консервирани храни, месо и месни продукти ” за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД

Документи:

Открита процедура с предмет: Доставка на лапароскопска апаратура и апарат за продължителна дихателна реанимация за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД

Документи:

reshenie30072014[1] reshenie30072014[1] (35 KB) - 05.10.2014
obiavlenie30072014[1] obiavlenie30072014[1] (66 KB) - 05.10.2014
dokumentacia30072014[1] dokumentacia30072014[1] (476 KB) - 05.10.2014
1str30072014[1] 1str30072014[1] (301 KB) - 05.10.2014

Публична покана с предмет: „Рамков договор за търговска продажба на течни горива, масла, филтри, антифриз, спирачна течност и автокозметика за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров“ АД гр. Смолян“

Документи:

zenovo25072014[1] zenovo25072014[1] (60 KB) - 05.10.2014
tehnicheska25072014[1] tehnicheska25072014[1] (107 KB) - 05.10.2014
ramkov%20dogovor-08082014[1] ramkov%20dogovor-08082014[1] (5 MB) - 05.10.2014
protokol06082014[1] protokol06082014[1] (3 MB) - 05.10.2014
pokana25072014[1] pokana25072014[1] (31 KB) - 05.10.2014
dogovorproekt25072014[1] dogovorproekt25072014[1] (31 KB) - 05.10.2014

Публична покана; „Рамков договор за търговска продажба на течни горива, масла, филтри, антифриз, спирачна течност и автокозметика за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров“ АД гр. Смолян “ – оттеглена

Документи:

zenovo240714-1[1] zenovo240714-1[1] (53 KB) - 05.10.2014
tehnicheska24072014[1] tehnicheska24072014[1] (107 KB) - 05.10.2014
pokana24072014[1] pokana24072014[1] (31 KB) - 05.10.2014
dogovorproekt24072014[1] dogovorproekt24072014[1] (31 KB) - 05.10.2014

Открита процедура с предмет:Доставка на болнично оборудване и мебелно обзавеждане по обособени позиции за нуждите на “ МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД гр. Смолян

Документи: