+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Профил на купувача

ОБЩИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА – 30.09.2014год – Виж  

Публична покана с предмет:“Доставка, монтаж и обучение на нова автоматизирана система за идентификация и антибиотична чувствителност на микроорганизми за нуждите на Микробиологична лаборатория при МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД“

Документи:

zenovo23062014[1] zenovo23062014[1] (50 KB) - 05.10.2014
teh.specifikacia23062014[1] teh.specifikacia23062014[1] (50 KB) - 05.10.2014
pokana-mikro23062014-1[1] pokana-mikro23062014-1[1] (31 KB) - 05.10.2014

Публична покана с предмет:“Абонаментна софтуерна поддръжка на болнична информационна система на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД гр.Смолян, включваща програмните продукти – Гама Кодмастер, Гама Калк, Гама Конт, Гама МултиЛаб, Гама МултиЛаб-КААВ, Гама Стор, Гама Диети“

Документи:

pokana23062014[1] pokana23062014[1] (31 KB) - 05.10.2014

Открита процедура с предмет:„Транспорт на нуждаещи се от хемодиализа от дома им до Отделение по диализно лечение в МБАЛ –“ Д-р Братан Шукеров” АД – Смолян “ и обратно

Документи:

uvedomlenie25072014-1[1] uvedomlenie25072014-1[1] (861 KB) - 05.10.2014
reshenie09062014[1] reshenie09062014[1] (35 KB) - 05.10.2014
obiavlenie09062014[1] obiavlenie09062014[1] (65 KB) - 05.10.2014
dokumentazia09062014[1] dokumentazia09062014[1] (287 KB) - 05.10.2014

Открита процедура с предмет:“Доставка на медицински импланти,необходими за лечението на пациентите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД- гр. Смолян“

Документи:

uvedomlenie28072014[1] uvedomlenie28072014[1] (364 KB) - 05.10.2014
teh.spezifikazia07052014[1] teh.spezifikazia07052014[1] (212 KB) - 05.10.2014
reshenie07052014[1] reshenie07052014[1] (35 KB) - 05.10.2014
pokana01082014[1] pokana01082014[1] (333 KB) - 05.10.2014
obyavlenie07052014[1] obyavlenie07052014[1] (134 KB) - 05.10.2014
dokumentacia07052014[1] dokumentacia07052014[1] (387 KB) - 05.10.2014

Открита процедура с предмет:“Доставка на медицински газове за нуждите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД гр.Смолян“

Документи:

Открита процедура с предмет:“Доставка на медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ”Д-р Братан Шукеров”АД

Документи:

uvedomlenie18072014[1] uvedomlenie18072014[1] (377 KB) - 05.10.2014
teh.specifikacia09042014[1] teh.specifikacia09042014[1] (230 KB) - 05.10.2014
reshenie09042014[1] reshenie09042014[1] (35 KB) - 05.10.2014
pokana29072014[1] pokana29072014[1] (340 KB) - 05.10.2014
obyavlenie09042014[1] obyavlenie09042014[1] (765 KB) - 05.10.2014
documentacia_09042014[1] documentacia_09042014[1] (318 KB) - 05.10.2014

Открита процедура с предмет:“Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД“

Документи:

uvedomlenie17062014[1] uvedomlenie17062014[1] (369 KB) - 05.10.2014
teh.spezifikazia-2014[1] teh.spezifikazia-2014[1] (126 KB) - 05.10.2014
reshenie-07042014[1] reshenie-07042014[1] (35 KB) - 05.10.2014
pokana-10072014[1] pokana-10072014[1] (349 KB) - 05.10.2014
obyavlenie-07042014[1] obyavlenie-07042014[1] (1 MB) - 05.10.2014
dokumentacia_2014-07042014[1] dokumentacia_2014-07042014[1] (301 KB) - 05.10.2014

Публична покана с предмет:: “Абонаментно сервизно обслужване и поддръжка при възникване на необходимост на принципа “при повикване” на медицинска апаратура в МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД по обособени позиции”

Документи:

spezifikazia%20aparati%20240314[1] spezifikazia%20aparati%20240314[1] (42 KB) - 05.10.2014
pokana240314[1] pokana240314[1] (31 KB) - 05.10.2014

Публична покана с предмет:“Доставка на препарати за дезинфекция и стерилизация по самостоятелно обособени позиции за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД

Документи:

zenovo24032014-n[1] zenovo24032014-n[1] (45 KB) - 05.10.2014
tech.spezifikazia-2014[1] tech.spezifikazia-2014[1] (18 KB) - 05.10.2014
pokana24032014[1] pokana24032014[1] (34 KB) - 05.10.2014