+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПЕРСЕНСКИ ЩЕ ПОСЕТИ СМОЛЯН ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ В МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”

В понеделник, 9 февруари, заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски ще посети МБАЛ – Смолян във връзка с изпълнението на проект BG161РО001/1.1-08/2010/010 – „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян“. В...