+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН  Адрес: Смолян, бул. България 2      тел 0301/6-23-95;  ел.адрес: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com На основание чл.20, ал.4., т.3 от ЗОП, във връзка с чл. 6 от „Вътрешни правила  за  избор  на ...
26-годишен лекар специализира кардиология в смолянската болница

26-годишен лекар специализира кардиология в смолянската болница

26-годишният д-р Христо Иванов работи от четири месеца в МБАЛ – Смолян. Младият лекар специализира кардиология и мечтата му е да стане добър инвазивен кардиолог. Завършил е Медицинският университет в Пловдив през 2022 г. А средното си образование в Английската...

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р БР. ШУКЕРОВ“ АД ГР. СМОЛЯН З А П О В Е Д № 122/14.03.2023 г. На основание чл. 21, ал.1 от Закона за публичните предприятия и Решение на СД, съгласно Протокол № 5 от 18.01.2023 година Н А Р Е Ж Д А М: Откривам конкурс за...

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН Адрес: Смолян, бул. България 2 тел 0301/6-23-95; ел.адрес mbalsmolyan@mbalsmolyan.com О Б Я В А 1. На основание чл. 90 и сл. от КТ и чл.17 ал.3 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на...
МБАЛ – Смолян, получи одобрение за обучение на студенти и специализанти за следващите пет години

МБАЛ – Смолян, получи одобрение за обучение на студенти и специализанти за следващите пет години

Със заповед на министъра на здравеопазването от 6 март 2023 г. МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“  АД, гр. Смолян, е одобрена да извършва дейности по следдипломно обучение на лекари специализанти по 20 специалности за следващите пет години, съобщи изпълнителният директор д-р...