+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

ПОКАНА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД – гр.СМОЛЯН адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 2, тел.0301/6-23-95 П О К А Н А Покана за избор на банкова институция за извършване на комплексно банково обслужване и други...

Публична покана: Упражняване на строителен надзор в т.ч.контрол по безопасност и здраве и осъществяване на инвеститорски контрол за следния обект: Преустройство и ремонт на “Кардиологично отделение”

Документи: Публична покана pokana14032014[1] (32 KB) -...

Публична покана с предмет: “Анализ на моментното състояние на организацията на трудовата дейност в здравното заведение и проектиране на нова организационна форма на труда”

Документи: Публична покана Документация pokana27022014[1] (29 KB) - 05.10.2014 dokymentacia-analiz-27022014[1] (432 KB) -...

Публична покана с предмет:“Закупуване на перална-центрофугална машина, сушилна машина и гладаченкаландър с оглед модернизиране на колективните средства за хигиенна защита”

Документи: Публична покана Документация pokana07022014[1] (28 KB) - 05.10.2014 dokymentacia-07022014[1] (364 KB) -...

Открита процедура с предмет: ”ЗАКУПУВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В ЗДРАВНОТО ЗАВЕДЕНИЕ” ПО ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0638, „Подобряване на условията на труд в МБАЛ„Д-р Братан Шукеров”АД – гр.Смолян”

Документи: Решение Обявление Документация Уведомление – 07.04.2014г.   uvedomlenie07042014[1] (526 KB) - 05.10.2014 reshenie06022014[1] (37 KB) - 05.10.2014 obiavlenie06022014[1] (89 KB) - 05.10.2014 dokymentacia-06022014[1] (643 KB) -...