+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Центърът за майчино и детско здраве в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян, организира срещи с млади родители. Това съобщи координаторът и психолог в структурата Даниела Топова. „Защо първите години от живота са толкова важни ще поговорим на 17.02.2023 г. от 15,00 часа и на 22.02.2023 г. от 16,00 часа“, посочи Топова. Центърът се намира в сградата на МБАЛ – Смолян, първи етаж, 3 кабинет.

Емоционалното, социалното и физическото развитие на малките деца оказва пряк ефект върху цялостното им развитие и определя какви личностни ще израснат. Това, което се случва в ранна детска възраст, може да има значение за цял живот. Науката ни показва от какво се нуждаят децата и от какво трябва да бъдат защитени, за да бъде насърчено тяхното здравословно развитие. Стабилните, отзивчиви, подкрепящи взаимоотношения и богат опит в обучението още от най-ранна детска възраст, осигуряват през целия живот ползи, свързани с образование, поведение, физическо и психическо здраве. В противоположност – трайно пренебрегване или агресивно поведение, могат да отслабят развиващата се мозъчна структура и трайно да настроят системата за реагиране при стрес на организма на висока честота, като по този начин увеличат риска от редица хронични заболявания.

Родителите и семейството могат не само в най-голяма степен да гарантират благосъстоянието на децата, но и носят първостепенна отговорност за създаването на оптимални възможности за разгръщането на техния пълен потенциал. Именно за това е изключително важно да се повиши информираността на всички родители за решаващото значение на този период от живота за бъдещето на детето, за възможността да осигурят най-добър старт чрез позитивно, отговорно и компетентно родителство.