+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Началникът на болничната аптека в МБАЛ – Смолян, Анита Джарова, вече е магистър по клинична фармация. След Елена Ставракева, в историята на болницата, тя е вторият управител на звеното, който е със специализация по Клинична фармация.

Маг. фарм. Джарова работи в аптеката от декември 2018 г. Започнала е веднага след държавните изпити, които е взела с пълно отличие. „Да работиш в болнична аптека е много по-различно от това да работиш в открит тип аптеки – по-разнообразно е и по-интересно“, споделя младата управителка.  Докато е следвала в Пловдив, проучвала всякакви възможности за работа, дори и преместване в друго населено място. След разговор с д-р Емилия Апостолова, Анита решила да приеме предизвикателството да започне работа в МБАЛ – Смолян. И две години по-късно тя става управител на звеното, от което зависи снабдяването с медикаменти на всички отделения в лечебното заведение.  През седемте години работа в болницата тя определя като най-тежък Ковид-периода, когато много лекарства липсвали, а болните били много.

„Винаги съм искала по някакъв начин да помагам на хората. Затова и записах втората магистратура – „Клинична фармация“, за да имам възможност да се срещам с пациентите, да ги опознавам, да съм наясно какво влияние оказва терапията им, кой какви добавки използва, за да може да се правят корекции при терапията с лекарства в отделенията“, казва още Анита и допълва, че специалността „Клинична фармация“ е свързана с клинични проучвания и възможност за консултации при определяне на терапията на пациентите. Според нея дори и неправилното хранене, може да повлияе негативно на медикаментите, които приема пациентът.

От 1 юни Анита Джарова вече може да извършва консултации и наблюдения на пациенти в различните отделения на МБАЛ – Смолян.

През април тя взе участие в научната програма на VІІІ Конгрес по фармация с международно участие в Боровец. Наскоро и списание „Българско списание за обществено здраве“ публикува първата научна статия на Анита Джарова, свързана с лечението и изходът от терапията при Ковид-19 в смолянската болница.

Елена Павлова

Връзки с обществеността в МБАЛ – Смолян