+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

mbal-smolqn%201[1]

С раздаването на защитно работно облекло приключва проект „Подобряване условията на труд в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ –Смолян“, съобщи изпълнителният директор на смолянската болница д-р Нина Шехова. Той се реализира  по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и е на стойност 262 787 лв., от които 62 787 лв.  собствено участие. Целта на проекта е осигуряването на безопасни условия на труд на целия персонал, в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики в страните от ЕС, както и постигане на устойчиво развитие на здравното заведение. В резултат на реализацията на проекта са закупени и доставени специално работно облекло и лични предпазни средства- медицински престилки, медицински костюми, медицински чехли, защитни очила, лъчезащитни и операционни престилки, шапки, ластични чорапи, термозащитни ръкавици и др Всички лични предпазни средства са изработени от материали с подобрени защитни свойства. Те ще бъдат раздадени на 17 и 18 юли на персонала на болницата. Освен това по проекта са доставени перална-центрофугална машина, сушилна машина и гладачен каландър. С тях  ще се затвори хигиенния цикъл за обработка и дезинфекция на работното облекло и болничното бельо, тъй като това е решаващ фактор в болничните заведения, добави още д-р Нина Шехова.