+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

img_6792[1]

Отделението по епидемиология и микробиология в МБАЛ-Смолян има нова придобивка, която ще улесни дейността му, съобщи началникът д-р Елена Славкова. Закупен е нов апарат за идентификация и определяне на чувствителността на микроорганизмите към антибактериални препарати VITEK2, на стойност около 60 хил.лв.. Това е автоматизирана система, която работи с уникални, напълно затворени тест карти. Апаратът позволява нов тип организация на работата в лабораторията с портатаивни работни станции. Системата предоставя възможност за идентификация на микроорганизмите в рамките на 3 часа за грам-отрицателни, 2 часа -за грам-положителни и 15 часа за гъбите. Чувствителността към антибактериалните препарати може да се определи в рамките на 3 до 8 часа. системата осигурява сигурност, валидизиране и задълбочен анализ на резултата.
„До настоящия момент лабораторията разполагаше с полу автоматизирана система. Поради спиране производството на определени консумативи, се наложи закупуването на нов, по-модерен, отговарящ на изискванията апарат, с по-широки възможности за бърза диагностика. Така се надяваме да сме максимално полезни на колегите, особено на работещите в ОАИЛ и интензивните сектори“, каза д-р Елена Славкова.
Предимствата на новия апарат са точността и бързината на тестовете; съкращава се времето, през което се използва емпирична терапия за лечението на дадена инфекция,която не винаги е най-подходяща за всеки отделен случай; намалява се прилагането на широкоспектърни антибактериални средства, каквито се използват в емпиричната терапия; бързо откриване на назокомиалните инфекции и взимане на противоепидемични мерки; детекция и надзор на възникваща резистентност в здравното заведение и възможност за контрол на еволюцията й. Експертната система VITEK2 осигурява както биологично валидизиране на резултатите, така и терапевтични препоръки, пряко насочени към подобряване на антибактериалната терапия. При по-бързата и точна диагностика се съкращава престоя на пациентите в болницата, особено в отделенията за интензивни грижи, което е едно от условията за намаляване на вътреболничните инфекции.
на снимката: старши лаборант Боряна Луканова зарежда карти за идентификация в новия апарат