+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Отлична акредитационна оценка получи МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД гр. Смолян. Съгласно Решение на Акредитационния съвет и заповед на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев е присъдена отлична оценка за цялостната дейност за срок от пет години.

Отлична акредитационна оценка е присъдена и за отделните медицински дейности.

Отлична оценка е дадена и за практическото обучение на студенти по професионално направление „Медицина“ с образователно-квалификационна степен „магистър“, както и за следдипломното обучение на магистър-лекари за придобиване на 17 специалности.

„Това е една заслужена оценка за всекидневните усилия на всички лекари и медицински специалисти, работещи в  МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД. Обучение на специализанти по 17 специалности ще даде възможност за привличане на млади кадри на територията на град Смолян“, коментира Изпълнителният директор д-р Марин Даракчиев.