+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – град Смолян, обяви  конкурс за 24 места за специализанти.

Свободните позиции са за следните специалности: „Кардиология” – 4 длъжности;  „Нервни болести“ – 2 длъжности; „Ендокринология “ – 1 длъжност; „Ушно-носно-гърлени болести“ – 2 длъжности; „Очни болести“ –  1 длъжности;  „Ортопедия и Травматология“ – 1 длъжност; „Клинична лаборатория“ – 2 длъжност; „Хирургия“ – 2 длъжности; „Акушерство и гинекология” – 2 длъжности; „Образна диагностика” – 1 длъжност; „Гастроентерология“ – 1 длъжност.

За четири длъжности за специализанти могат да се сключат срочни трудови договори без провеждане на конкурс. Това са „Анестезиология и интензивно лечение” – 2 длъжности; „Вътрешни болести” – 1 длъжност; „Пневмология фтизиатрия” – 1 длъжност; „Инфекциозни болести” – 1 длъжност.

Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции от 07.02.2022 г. до 07.03.2022 г. Конкурсът ще протече под формата на писмен изпит и събеседване.