+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Ръководство

Недялко Славов

Недялко Славов

Недялко Славов е роден на 16.07.1973 година в Златоград. Той е магистър по икономика в Икономическия университет във Варна. Пет години е финансов анализатор в „Горубсо Златоград“, четири години – експерт „Икономическо развитие“ в Община Златоград. Народен представител в 41-то и 44-то НС.  От 2014 до 2021 година – областен управител на Смолянска област.

Ваня Георгиева Величкова

Ваня Георгиева Величкова

Зам.-председател на Съвета на директорите

 

Завършила е история във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, след което право в Югозападен университет „Неофит Рилски“. Има придобита специалност „Икономика на здравеопазването“ в Медицински университет – София, както и специализации по: „Стратегическо управление“; Управление и оценка на изпълнението в Института по публична администрация и др. С 14 години юридически стаж.
Професионалният й път преминава изцяло в държавната администрация: Областна администрация на област София; Министерството на регионалното развитие и благоустройството; а от 2009 г. работи в Министерството на здравеопазването. Започва като държавен експерт, след което е назначена за началник на отдел и директор на различни дирекции. Била е и главен секретар на Министерството на здравеопазването; зам.-председател на Съвета на директорите на УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД и председател на Съвета на директорите на МБАЛ „Шумен“ АД. В момента е директор на дирекция “ Публични предприятия и управление на собствеността“ и зам.-председател на Съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – Смолян.

Д-р Марин Даракчиев

Д-р Марин Даракчиев

Изпълнителен Директор на МБАЛ-Смолян

Завършил Медицина във ВМИ-Пловдив. Придобива специалност  „Ушно-носно-гърлени болести“. В МУ – Пловдив – Факултет по обществено здраве –„Здравен мениджмънт“. От 1994г. работи в МБАЛ-Смолян. Бил е лекар ординатор терапевт БМП, лекар ординатор в УНГ отделение. От 2004 г. е началник на УНГ отделение. От 2010г. до 2011г. е заместник директор на болницата по медицинските дейности и началник на УНГ отделение. От 21.03.2011г.до средата на февруари 2014г. е изпълнителен директор на МБАЛ-Смолян. До декември 2014 г. е началник на УНГ отделение, след което отново застава на поста изпълнителен директор на смолянската болница.

Декларации по „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“