+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Ръководство

Д-р Нелия Димитрова Микушинска-Въндева

Председател на Съвета на директорите

Д-р Стефан Райков

Д-р Стефан Райков

Заместник-председател на Съвета на директорите

Завършил „Медицина” във  Висш Медицински Институт  – Пловдив (сега Медицински университет – Пловдив), магистър-лекар специалност „Неврохирургия”. Има Сертификат по „Здравен мениджмънт” от   СА “Д. Ценов” – Свищов. Д-р Райков е автор и съавтор на 26 научни публикации.От 1990 г-1991г. работи като ординатор в ОРБ БМП  „Хирургично отделение” – Смолян. От 1991г-1992г. е стажант-лекар в Tembisa hospital – Йоханесбург, ЮАР. От 1993г-1994г. е  ординатор в ОРБ БМП  „Хирургично отделение” – Смолян. От 1994г. до сега е републикански консултант, ординатор-неврохирург в УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – Пловдив. От 2010 до 2011 г. е зам.-председател на Съвета на директорите на МБАЛ-Смолян. От  2011г.-2012г.  заема поста Председател на съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” в Смолян.От 2013-14.02.2014 г. отново е зам.-председател на Съвета на директорите на МБАЛ-Смолян. На 02.12.2014 д-р Стефан Райков отново става председател на Съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” в Смолян.

Декларации по „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“

Д-р Марин Даракчиев

Д-р Марин Даракчиев

Изпълнителен Директор на МБАЛ-Смолян

Завършил Медицина във ВМИ-Пловдив. Придобива специалност  „Ушно-носно-гърлени болести“. В МУ – Пловдив – Факултет по обществено здраве –„Здравен мениджмънт“. От 1994г. работи в МБАЛ-Смолян. Бил е лекар ординатор терапевт БМП, лекар ординатор в УНГ отделение. От 2004 г. е началник на УНГ отделение. От 2010г. до 2011г. е заместник директор на болницата по медицинските дейности и началник на УНГ отделение. От 21.03.2011г.до средата на февруари 2014г. е изпълнителен директор на МБАЛ-Смолян. До декември 2014 г. е началник на УНГ отделение, след което отново застава на поста изпълнителен директор на смолянската болница.

Декларации по „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“