+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Публична покана с предмет:“ Упражняване на строителен надзорв т.ч.контрол по безопасност и здраве и осъществяване наинвеститорски контрол за следните обекти:

  ºПреустройство и ремонт на “Неврологично отделение”

  ºПреустройство и ремонт на “Родилен сектор”към АГ отделение

  ºПреустройство и ремонт на “УНГ отделение”

  ºРемонт на кабинет-мамограф и графично-скопичен кабинет

  ºРемонт на покрив на сграда за котел

Документи:

pokana14102013[1] pokana14102013[1] (33 KB) - 05.10.2014