+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Профил на купувача

ОБЩИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА – 30.09.2014год – Виж  

Публична покана: Упражняване на строителен надзор в т.ч.контрол по безопасност и здраве и осъществяване на инвеститорски контрол за следния обект: Преустройство и ремонт на “Кардиологично отделение”

Документи:

pokana14032014[1] pokana14032014[1] (32 KB) - 05.10.2014

Публична покана с предмет: “Анализ на моментното състояние на организацията на трудовата дейност в здравното заведение и проектиране на нова организационна форма на труда”

Документи:

pokana27022014[1] pokana27022014[1] (29 KB) - 05.10.2014
dokymentacia-analiz-27022014[1] dokymentacia-analiz-27022014[1] (432 KB) - 05.10.2014

Публична покана с предмет:“Закупуване на перална-центрофугална машина, сушилна машина и гладаченкаландър с оглед модернизиране на колективните средства за хигиенна защита”

Документи:

pokana07022014[1] pokana07022014[1] (28 KB) - 05.10.2014
dokymentacia-07022014[1] dokymentacia-07022014[1] (364 KB) - 05.10.2014

Открита процедура с предмет: ”ЗАКУПУВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В ЗДРАВНОТО ЗАВЕДЕНИЕ” ПО ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0638, „Подобряване на условията на труд в МБАЛ„Д-р Братан Шукеров”АД – гр.Смолян”

Документи:

 

uvedomlenie07042014[1] uvedomlenie07042014[1] (526 KB) - 05.10.2014
reshenie06022014[1] reshenie06022014[1] (37 KB) - 05.10.2014
obiavlenie06022014[1] obiavlenie06022014[1] (89 KB) - 05.10.2014
dokymentacia-06022014[1] dokymentacia-06022014[1] (643 KB) - 05.10.2014

Публична покана с предмет:„Периодична доставка на медицински газове – бутилиран райски газ, течен кислород, бутилиран кислород и бутилиран аргон за нуждите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД гр.Смолян”

Документи:

zenovo-2101214[1] zenovo-2101214[1] (27 KB) - 05.10.2014
pokana21012014[1] pokana21012014[1] (32 KB) - 05.10.2014

Открита процедура с предмет: „Доставка на болнично оборудване и мебелно обзавеждане по обособени позиции за нуждите на “ МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД гр. Смолян“

Документи:

uvedomlenie14022014[1] uvedomlenie14022014[1] (307 KB) - 05.10.2014
reshenie16122013[1] reshenie16122013[1] (35 KB) - 05.10.2014
prilojenie%207-16122013[1] prilojenie%207-16122013[1] (79 KB) - 05.10.2014
obavlenie16122013[1] obavlenie16122013[1] (102 KB) - 05.10.2014
dokumentazia16122013[1] dokumentazia16122013[1] (716 KB) - 05.10.2014

Публична покана с предмет „Избор на банкова институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД гр. Смолян за срок от две години“

Документи:

pubpokana10122013[1] pubpokana10122013[1] (35 KB) - 05.10.2014
pokana10122013[1] pokana10122013[1] (174 KB) - 05.10.2014

Публична покана с предмет: “Абонаментно сервизно обслужване и поддръжка при възникване на необходимост на принципа “при повикване” на медицинска апаратура в МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД по обособени позиции ”

Документи:

Публична покана за доставка на печатни бланки, формуляри, канцеларски материали и офис принадлежности, подаръчни комплекти за кръводарители, покупка, зареждане и рециклиране на касети с тонер по самостоятелно обособени позиции за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД

Документи:

spezifikazia-18112013[1] spezifikazia-18112013[1] (93 KB) - 05.10.2014
publichnapokana181113[1] publichnapokana181113[1] (30 KB) - 05.10.2014
cenovo%20predlogenie-18112013[1] cenovo%20predlogenie-18112013[1] (113 KB) - 05.10.2014