+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Започна преустройването на Кардиологично отделение за обособяване на структура за инвазивна кардиология в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“.

В тази зала ще бъде разположен ангиографът.

Договорът с изпълнителя за „Преустройство и ремонт на кардиологично отделение с обособяване на структура за инвазивна кардиология в МБАЛ“, е на стойност 256 748,94 с ДДС, а срокът за изпълнение е 59 дни.

Звеното за инвазивна кардиология ще бъде обособено в югоизточната част на отделението. Стационарът ще се състои от четири болнични стаи за болни преди процедурата и за наблюдение след това.  Процедурна зала, където ще се извършват интервенциите, ще има необходимата защита срещу йонизиращи лъчения.

До средата на декември се очаква да бъде доставен ангиографският апарат.