+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Уважаеми медицински сестри,

Поздравявам Ви по случай Международния ден на сестринството – 12 май. Изказвам благодарност за вашия денонощен труд и грижа за болните. Вие многократно сте се доказали като отговорни и милосърдни професионалисти, на които е поверено човешкото здраве.

Със своя всеотдаен труд, професионално и хуманно отношение към страдащия човек, Вие имате съществен принос в лечебния и оздравителния процес.

Пожелавам Ви здраве, воля и сили за изпълнение на високоотговорната Ви мисия!

Честит празник!

Д-р Марин Даракчиев

Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД – Смолян