+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

През 2019 година петима лекари от МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – Смолян положиха  успешно изпитите за  специалност. През месец май д-р Алина Шукерова защити специалност по „Образна диагностика“, д-р Татяна Лукова – по „Ендокринология и болести на обмяната“.

Със специалност вече са д-р Ружана Чекичева – „Ендокринология и болести на обмяната“, д-р Андрей Ковачев –„Анестезиология и интензивно лечение“  и д-р Нина Карова  – специалност „Акушерство и гинекология“. И петимата млади лекари остават да работят в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – Смолян.

Лечебното заведение е акредитирано за обучение на лекари специализанти по 15 специалности. В момента  продължават да се обучават четирима лекари. Предстои да бъдат обявени нови места за специализанти по различни специалности.

„Това е един от начините да се привлекат млади лекари да работят в лечебното заведение и да се преодолява кадровия дефицит за определени специалности. Резултатите, които нашите колеги постигат на държавните изпити за придобиване на специалност говори, че лечебното заведение дава добра подготовка на своите специализанти. Цяло богатство е петима специалисти да останат да работят в  болницата“, сподели Изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД д-р Марин Даракчиев.

„В Ендокринологично отделение вече четиримата лекари са специалисти по „Ендокринология и болести на обмяната“, а трима от тях са с още една специалност – „Вътрешни болести“.  По този начин от догодина отделението ще изпълни изискванията на стандарта за  трето ниво на компетентност, което означава че ще има възможност да работи цялата патология в областта на Ендокринологията и болести на обмяната,“ коментира зам.-директорът на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ д-р Емилия Апостолова.