+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

mbal-smolqn%201[1]

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” – Смолян, отново организира седмица на „Отворени врати” за туберколоза през последната седмица на септември. Тя е за изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберколозата в България и програмата, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберколоза и малария. Целта е да се намали заболеваемостта от това социално значимо заболяване в страната.

От 23 до 30 септември ще се извършва скрининг за риска от туберколоза чрез анкета, консултации. На съмнителните за заболели от туберколоза ще бъдат извършени задълбочени прегледи и допълнителни изследвания.

През последните години  кампаниите „Отворени врати” се доказаха като добра практика за откриване на случаи с туберколоза и за своевременно предприемане на мерки за хоспитализация, лечение и прекъсване на веригата  за предаване на инфекцията. Смисълът на инициативата е да се повиши обществената информираност за това заболяване, да се даде възможност на всеки за безплатен достъп до здравната услуга, както и да се популяризиряа здравословният начин на живот.

Прегледите и изследванията  през периода на седмицата нямат връзка със здравноосигурителния статус на лицата. Те ще бъдат извършвани в пневофтизиатричния кабинет на МБАЛ, намиращ се над инфекциозното отделение, южен вход, във времето от 8.00 до 15.30 часа.