+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

за провеждане конкурс за отдаване под наем на 114 комплекта, всеки от които включва телевизор, стойка за телевизор, електронен жетонен механизъм, свързани с енергийни източници

конкурсна документация стр1

Документация-11.01.2016