+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Многопрофилна болница за активно лечение „д-р Братан Шукеров“ АД – град Смолян, на основание чл.17, ал.1 на Наредба № 1 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява следните свободни длъжности за специализанти:

 1. Ендокринология и болести на обмяната – 1 брой
 2. Вътрешни болести – 1 брой
 3. Кардиология – 2 броя
 4. Педиатрия – 2 броя
 5. Анестезиология и интензивно лечение – 2 броя
 6. Ушно-носно гърлени болести – 1 брой

Необходими документи:

 1. Заявление свободен текст;
 2. Диплома за висше медицинско образование;
 3. Автобиография;
 4. Мотивационно писмо.
 5. Лична карта   или   друг   документ   за   самоличност   (връща   се  веднага);

Срокът за подаване на документите е до 29.12.2017 г. вкл.

Документите се подават в служба „Личен състав” на болницата от 08:00ч.  до 16:00ч. всеки делничен ден, срещу което се получава  удостоверение за подадено заявление.

До 10.01.2018г. ще бъде направена проверка на подадените документи.

Всички кандидати с редовни документи ще бъдат поканени за събеседване.