+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян
ОБЯВЯВА
На основание чл. 90 и сл. от КТ и чл. 68 ал. 3 и ал. 7 от Закона за лечебните заведения конкурс за длъжностите „Началник отделение“ както следва:

Обява за началници на отделения м. 03.2017