+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com
МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН

Адрес: Смолян, бул. България 2  тел 0301/6-23-95;  ел.адрес mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Ръководството на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД – гр.Смолян,

ОБЯВЯВА предложението си за едно място, финансирано от държавата за лекар специализант по клинична специалност „Пневмология и фтизиатрия“,

което да се заеме въз основа на срочен трудов договор по чл.11 ал.1 т.1  от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ