+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

за провеждане конкурс за отдаване под наем на 108 комплекта, всеки от които включва телевизор, стойка за телевизор, електронен жетонен механизъм, свързани с енергийни източници, разположени в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, находяща се в гр. Смолян, бул. България №2,

съгласно Решение № 46 / 21.01.2019 г. на

Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян.

Настоящата документация съдържа:

  1. Условия за провеждане на конкурса;
  2. Опис на помещенията, в които са разположени 108 комплекта – телевизор, жетоник и стойка за телевизор – Приложение №1;
  3. Декларация за извършен оглед на обекта на конкурса – Приложение №2;
  4. Сведения за участника – Приложение № 3.

Документация-наем телевизори-2019 Конкурсна документация-1 стр. обява-наем на телевизори

Конкурсна документация-1 стр.

Документация-наем телевизори-2019