+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – Смолян

търси да назначи

ЛЕКАРИ за работа в СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

Изисквания за заемане на длъжността:
Висше медицинско образование, професионална квалификация „лекар“. Завършилите специалност са с предимство

Ние предлагаме:
Намалено работно време
Атрактивно заплащане
Възможност за специализация

Телефон за контакт: +359/623 95
Email: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com