+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Два нови автомобила, закупи МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“, след проведена обществена поръчка. Стойността на единия автомобил е 38 200 лв. с ДДС. Те са предназначени за превозване на пациентите, които са на хемодиализа.

„Новите автомобили са един допълнителен фактор за по-добро обслужване на нуждаещите пациенти и помагат за по-комфортното им придвижване от домовете до болницата”, каза изпълнителният директор д-р Марин Даракчиев.

В момента 34 болни от цялата област се нуждаят от постоянна хемодиализа. Сред тях има пациенти и от най-отдалечените общини в областта – Неделино и Доспат.

Елена Павлова

Връзки с обществеността в МБАЛ – Смолян