+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Контакти

Изпълнителен директор
д-р Марин Даракчиев
+359/301/62395

Секретар на съвета на директорите
г-жа Милана Бозинарева
+359/878 375581

Заместник директор по административно-икономически въпроси
г-жа Недялка Стаевска
тел.+359/882430111

Главен счетоводител
г-жа Мария Рускова
+359/877457557

Главна медицинска сестра
г-жа Диана Сурова
+359/876 707 048

Длъжностно лице по защита на данните
инж. Александър Калемджиев
dlzd@mbalsmolyan.com
+359/882 430 119

Длъжностно лице отговарящо за приемане, регистриране и разглеждане на
сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Костадин Кашев
omp@mbalsmolyan.com
+359/301/62666

АДРЕС: бул.“България“ №2, 4700 гр.Смолян
ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА:+359/301/62666
e-mail:mbalsmolyan@abv.bg
www.mbalsmolyan.com

Банкова сметка на
МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД в лева:

Банка: „Интернешънъл Асет Банк“ АД
Банков код (BIC): BIC: IABGBGSF
Банкова сметка (IBAN): BG27 IABG 7491 1000 1064 03

Изпратете запитване

4 + 2 =