+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Контакти

Изпълнителен директор
д-р Марин Даракчиев
+359/623 95

Секретар на съвета на директорите
г-жа Милана Бозинарева
+359/878 375581

Заместник директор по медицински дейности
д-р Емилия Апостолова
+359/889 872009

Заместник директор по административно-икономически въпроси
г-жа Недялка Стаевска
тел.+359/882430111

Главен счетоводител
г-жа Мария Рускова
+359/877457557

Главна медицинска сестра
г-жа Диана Сурова
+359/876 707 048

Длъжностно лице по защита на данните
инж. Александър Калемджиев
dlzd@mbalsmolyan.com
+359/882 430 119

АДРЕС: бул.“България“ №2, 4700 гр.Смолян
ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА:+359/301/62666
e-mail:mbalsmolyan@abv.bg
www.mbalsmolyan.com

Банкова сметка на
МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД в лева:

Банка: „Обединена Българска Банка” АД
Банков код (BIC): BIC: UBBSBGSF
Банкова сметка (IBAN): BG12UBBS80021030291750

Изпратете запитване

8 + 4 =