+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ АД – град Смолян, обяви  конкурс за 20 специализанти.  В момента в лечебното заведение специализантите по различни отделения са 9.

МБАЛ – Смолян обяви свободни места за придобиване на специалност по „Кардиология – 2 длъжности;  „Нервни болести“ – 2 длъжности; „Анестезиология и интензивно лечение“ – 2 длъжности; „Гастроентерология“ – 1 длъжност;  „Ендокринология “ – 1 длъжност; „Ушно-носно-гърлени болести“ – 2 длъжности; „Очни болести“ –  2 длъжности;  „Ортопедия и Травматология“ – 1 длъжност; „Урология“ – 2 длъжности; „Клинична лаборатория“ – 1 длъжност; „Инфекциозни болести“ – 1 длъжност; „Вътрешни болести“ –  1 длъжност;  „Хирургия“ – 2 длъжности; „Инфекциозни болести“ – 1 длъжност, финансирана от държавата; „Пневмология и фтизиатрия” – 1 длъжност, финансирана от държавата

Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции от 29.04.2021 г. до 31.05.2021 г. Конкурсът ще протече под формата на писмен изпит и събеседване.