+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Класиране  на  кандидатите           

12.05.2023г.

Комисията, назначена със Заповед №202 от 27.04.2023г., за провеждане на конкурс за избор на Управител  на „Диагностично-консултативен център-Смолян“ ЕООД, открит със  Заповед № 122/14.03.2023г.

обявява следното  класиране на кандидатите в проведения  конкурс, съгласно протоколи от 27.04.2023г. и  11.05.2023г. на изборната комисия:

за  позиция  –  Управител на „Диагностично-консултативен център-Смолян“ ЕООД

 

Класиране                                Кандидат

1 място                                     д-р Момчил Хубчев

 

Председател: Румяна Карагрошева

Членове: Бойко Младенов

Софка Родопска