+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Със заповед на министъра на здравеопазването от 6 март 2023 г. МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“  АД, гр. Смолян, е одобрена да извършва дейности по следдипломно обучение на лекари специализанти по 20 специалности за следващите пет години и клинично обучение на студенти по медицина.

ЗАПОВЕДИ:

Заповед – специализанти

Заповед – мед.сестри