+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

img_6398[1]

Кардиологично отделение придоби нов, модерен вид, след ремонта, който бе извършен там. Отделението се състои от два сектора -А и Б, като сега е ремонтиран първият сектор, предстои ремонт и на сектор Б.  Отделението  е  единственото в област Смолян   с такава насоченост, където се лекуват всички спешни състояния в кардиологията. На месец през Кардиологично  преминават над 200 пациенти. Екипът се състои от 10 лекари, пет от които са с придобита специалност по кардиология, а останалите  специализират в момента. Средствата, вложени за ремонта на отделението, са 205 хил.лв, собствени средства на лечебното заведение, посочи изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян д-р Нина Шехова. На сектора е направен пълен ремонт, всяка стая разполага със собствено сервизно помещение, предстои да бъде доставено и ново обзавеждане, посочи още д-р Шехова. В болницата остава да бъдат ремонтирани  само още четири отделения, останалите вече са с нов облик. В следващите седмици ще бъдат пуснати в експлоатация  новата пералня, сушилня и гладачен каландър, доставени по проект „Подобряване условията на труд в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян“.С тях ще се затвори хигиенния цикъл за обработка и дезинфекция на болничното бельо и работното облекло, което е решаващ фактор в болничните заведения, каза още изпълнителният директор на лечебницата в областния град.