+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

dsc03074_resize[1]

Медико – социален  кабинет „Майчино и детско здраве“ ще бъде разкрит в Смолянската болница, съобщи изпълнителният директор д-р Нина Шехова.В него ще се застъпи  консултирането по въпросите на планирането и проблемите на бременността,  безопасното майчинство,  репродуктивните проблеми, медико-социални и психологически проблеми при семействата и при деца със специални потребности. Здравните услуги ще се предоставят от квалифицирани медицински специалисти –лекари специалисти по акушерство и гинекология и педиатрия, медицински сестри. Кабинетът се разкрива във връзка с изпълнението на националната програма на здравното министерство за майчино и детско здравеопазване. Идеята е тези кабинети да се превърнат с времето в Центрове за майчино и детско здраве, които да функционират като част от системата на здравеопазване. Те ще спомагат за реализиране на политиката за безопасно майчинство, за преходните възрасти/пубертет и менопауза/, семейното планиране, борбата със стерилитета, политиката против абортите и др. Въпреки, че на личните лекари и специалистите от извънболничната помощ са вменени задължения и за извършване на промотивно-профилактични дейности преди забременяване,  най-важните показатели за страната в последните години – перинатална детска смъртност, мъртвораждаемост, постнеонатална детска смъртност, показват, че са налице редица проблеми. В същото време, броят на хората с репродуктивни проблеми, които не намират бързо адекватна помощ е изключително висок. Въвеждането на подобна услуга е в отговор на съществуващата обществена потребност от засилване на промотивните, профилактични и превантивни дейности по опазване на здравето и благосъстоянието на майките и децата и насърчаване на ранното детско развитие.