+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

dsc03074_resize[1]

Изнесено обучение  по специалност  „Медицинска сестра“ на Медицински университет-София , Факултет по обществено здраве, стартира в Смолян от тази година. Специалностите на университета  и тази, по която ще има обучение в Смолян, бяха представени в областна администрация пред директорите на училища от областта от проф.. Магдалена Александрова-зам.-декан по учебната дейност на Факултета по обществено здраве при  МУ. На срещата присъстваха още областният управител инж. Димитър Кръстанов, шефът на инспектората по образование Иван Муцевски,  ръководството на МБАЛ-Смолян – Лидия Чорбанова, д-р Марияна Методиева и д-р Нина Шехова .

Проф. Александрова подчерта, че завършващите зрелостници от областта ни имат достъп до всички специалности в университета, но през тази година се предвижда  изнесено обучение в Смолян само по специалност „Медицинска сестра“. Директорът на МБАЛ  д-р Нина Шехова  изказа одобрението си за инициативата, тъй като в следващите години се очаква недостиг на медицински сестри. „В момента в нашата болница работят 250 медицински сестри. Една пета от тях са пенсионерки, а една трета са пред пенсиониране“, подкрепи с факти думите си д-р Шехова. Тя  изрази надеждата, че голяма част от обучаващите се медицински сестри, ще останат да работят след завършването си в Смолян. Тя благодари за усилията, това да се случи в Смолян,  на депутата Дора Янкова и на председателя на Съвета на директорите на МБАЛ  „Д-р Братан Шукеров“ Лидия Чорбанова. „При наличието на висока безработица, трябва да има такова обучение за младите хора в града ни“, каза още директорът на болницата в областния град.   Учебната и клинична практика на студентите ще се извършва в МБАЛ-Смолян.

Кандидатстването и самият изпит, ще бъдат в София. Документи по всички специалности  ще се приемат от 23 до 29 юни, всеки ден от 9,00 до 16,00 ч. във Факултета по обществено здраве: УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, ул. „Бяло море“№8, ет.5. Изпитите ще бъдат на 5,6,7 и 8 юли, а резултатите и класирането по специалностите ще бъдат обявени на 31.07.2014 г. Обучението по специалност „Медицинска сестра“ е  осем семестъра, като семестърът се заплаща 350 лв.

 Специалност „Медицинска сестра“

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“

Студентите изучават общи и специални сестрински грижи, медико-биологични и клинични дисциплини и хуманитарни науки-медицинска психология, етика, социология, здравно законодателство и др.  Обучението се провежда само в редовна форма с продължителност 4 години, 8 семестъра-240 кредита, съгласно съвременните учебни планове и програми, отговарящи на европейските стандарти. Завършилите специалността могат да практикуват при условията на болничната помощ и извън болничните заведения самостоятелно или в екип. Те намират успешна реализация в страната и чужбина.

Състезателни изпити

– Кандидат-студентите от специалност  „Медицинска сестра“ полагат устен изпит по Етика.

-Устен изпит с писмена част по Етика –решаване на ситуация за 30 мин. /15 мин. За записване на верния отговор и 15 мин. За докладване пред комисията/, по график на 5,6,7 и 8 юли 2014 г. от 09.00 часа.

1.До устен изпит се допускат всички кандидат-студенти.

  1. Устният изпит се полага пред комисия от трима преподаватели, от които най-малко двама са хабилитирани.

Образуване на окончателен бал и класиране

Окончателният бал по специалността се образува като сбор от матурата по литература и биология или същите оценки от дипломата за средно образование и удвоената оценка от устния изпит. Максимален бал- 24.

Резултатите от класирането ще се обявят на 31.07.2014г.

 

Повече информация може да се намери на сайта на Факултета по обществено здраве:

 

http://foz.mu-sofia.bg/