+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

ministar%20tanq%20andreeva[1]

Министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева ще открие в Смолян първия в страната  Медико-социален кабинет „Майчино и детско здраве“,  Ядрено магнитния  резонанс и ремонитраното родилно отделение  в МБАЛ “Д-р  Братан Шукеров“. Церемонията е предвидена за 13,30 ч. на 22 май 2014 г. /четвъртък/ . Преди това здравният министър ще проведе среща с екипа на смолянската болница. В 14,30 часа в заседателната зала на МБАЛ-Смолян ще се проведе среща-дискусия по репродуктивно здраве и пресконференция за журналистите. В нея ще участват още и председателят на съвета на директорите на МБАЛ-Смолян Лидия Стойкова-Чорбанова /съветник на министъра по въпросите за майчинството и детското здравеопазване и демографските проблеми/, директорът на болницата д-р Нина Шехова, зам.-председателят на съвета на директорите д-р Марияна Методиева, смолянски медици и пациентски организации. В 15,30 ч. министър Таня Андреева ще проведе среща с лекари, РЗИ и  управители на общински болници в областта. В 16,30 ч. здравният министър ще проведе среща на по чаша кафе с кметовете от Смолянска област.

 

МЕДИКО-СОЦИАЛЕН КАБИНЕТ „МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ“ В МБАЛ-СМОЛЯН

Медико-социалният кабинет е първият, който се разкрива в страната. В него ще се застъпи  консултирането по въпросите на планирането и проблемите на бременността,  безопасното майчинство,  репродуктивните проблеми, медико-социални и психологически проблеми при семействата и при деца със специални потребности. Здравните услуги ще се предоставят от квалифицирани медицински кадри –лекари специалисти по акушерство и гинекология и педиатрия, медицински сестри. Кабинетът се разкрива във връзка с изпълнението на Националната програма на здравното министерство за майчино и детско здравеопазване. Идеята е тези кабинети да се превърнат с времето в Центрове за майчино и детско здраве, които да функционират като част от системата на здравеопазване. Те ще спомагат за реализиране на политиката за безопасно майчинство, за преходните възрасти/пубертет и менопауза/, семейното планиране, борбата със стерилитета, политиката против абортите и др. Въпреки, че на личните лекари и специалистите от извънболничната помощ са вменени задължения и за извършване на промотивно-профилактични дейности преди забременяване,  най-важните показатели за страната в последните години – перинатална детска смъртност, мъртвораждаемост, постнеонатална детска смъртност, показват, че са налице редица проблеми. В същото време, броят на хората с репродуктивни проблеми, които не намират бързо адекватна помощ е изключително висок. Въвеждането на подобна услуга е в отговор на съществуващата обществена потребност от засилване на промотивните, профилактични и превантивни дейности по опазване на здравето и благосъстоянието на майките и децата и насърчаване на ранното детско развитие.

 

ЯДРЕНО МАГНИТЕН РЕЗОНАНС В МБАЛ-СМОЛЯН

Отскоро Смолянският регион има свои  собствени възможности за образна диагностика от най-висока класа. След като премина тестовият период и получи всички разрешения за експлоатация, монтираният ядрено магнитен резонанс  в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” – Смолян, влезе в действие. Стойността му е 1 млн. 600 хил.лв. и е доставен по проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ-Смолян“ , по ОП „Регионално развитие“. Проведено е обучение на екипа в периода  януари – март. Трима лаборанти от отделението по образна диагностика  са подготвени да работят с  ЯМР. До сега е използван и опитът на фирмата доставчик „Дженерал Мотърс” като неин служител  е участвал активно в обучителния процес. На този етап чрез ядрено магнитния резонанс се правят изследвания на нервната система, главата, гръбнака и корема. Гаранцията на ЯМР от фирмата-производител е седемгодишна. Високотехнологичното  съоръжение работи при  строго контролирани параметри и условия, създадени специално за него в една от залите на първия етаж на лечебното заведение. Изследванията на нуждаещи се пациенти чрез ЯМР ще е по преценка на лекари-специалисти в съответните области. Те ще се заплащат от Здравната каса. При необходимост високотехнологичното съоръжение ще може да се ползва и срещу заплащане, като цените ще бъдат също уточнени и обявени. До сега най-близкият град за изследвания с ядрено магнитен резонанс / ЯМР/ бе Пловдив.