+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

За Нас

 

 

 

 

 

Здравеопазването в Родопите е най-тясно свързано с историята и развитието на най-голямото здравно заведение, което реализира квалифицирана, специализирана, планова и спешна медицинска дейност. Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров” АД – гр. Смолян, е най-голямата болница в Смолянска област. Собственик на капитала е държавата в лицето на Министерство на здравеопазването и общините в Смолянска област. Акционерното дружество се ръководи от Съвет на директорите с председател д-р Стефан Райков -завършил „Медицина” във  Висш медицински институт  – Пловдив (сега Медицински университет – Пловдив), магистър – лекар – специалност „Неврохирургия”. Изпълнителен директор е д-р Марин Даракчиев. Зам.-председател е д-р Красимир Събев.
МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД разполага с модерна материално-техническа база, с всички необходими за съвременна медицинска дейност болнични и спомагателни звена. В нея се оказва високоспециализирана медицинска помощ на пациенти от област Смолян, на туристи, посетили региона, както и на жители на съседни области.
В МБАЛ-Смолян се извършва диагностика и лечение на остри и хронично изострени заболявания, травми, спешни и планови оперативни интервенции по следните медицински специалности: вътрешни болести, ендокринология, гастроентерология, нефрология, клинична хематология, кардиология, хирургия, ортопедия и травматология, урология, детски болести, неонатология, инфекциозни болести, акушерство и гинекология, родилна помощ, неврология, очни болести, УНГ-болести, анестезиология и интензивно лечение, физикална и рехабилитационна медицина, обща и клинична патология, съдебна медицина, трансфузионна хематология. Разполага с модерно обзаведени клинична и микробиологична лаборатория, извършващи пълен набор изследвания – в областта на образната диагностика, конвенционална рентгенография, компютърна томография, ултразвукова образна диагностика и ендоскопска диагностика.
В МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян са единствените в областта структури – за анестезиология и интензивно лечение, за новородени, за трансфузионна хематология и хемодиализа.
Болницата е разположена на 9 етажа. Тя има: 26 отделения, част от които със собствени операционни зали; 1 модерен операционен блок с 4 хирургични зали; Диагностично-консултативен център; Високотехнологично оборудване; Трудово-експертна лекарска комисия и др.
МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” има договор с НЗОК за над 170 клинични пътеки.