+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

 

20141105_113818

Заработи пералнята в смолянската болница  

 

Болницата в Смолян  пере бельото си вече в собствена пералня. С доставката на  перална-центрофугална машина, сушилна машина и гладачен каландър, се затвори хигиенния цикъл за обработка и дезинфекция на работното облекло и болничното бельо. Машините са доставени по проект „Подобряване условията на труд в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ –Смолян“. Той се реализира  по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и е на стойност 262 787 лв., от които 62 787 лв.  собствено участие. Целта на проекта е осигуряването на безопасни условия на труд на целия персонал, в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики в страните от ЕС, както и постигане на устойчиво развитие на здравното заведение. В резултат на реализацията на проекта са закупени и доставени още специално работно облекло и лични предпазни средства, съобщи изпълнителният директор д-р Нина Шехова.

20141105_11394220141105_113912