+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

D-r-Nina-Shehova

Д-р Нина Шехова: С около 200 000 лв. повече са приходите на болницата, отколкото в момента, в който я приехме

„Твърди се, че болницата е в лошо финансово състояние, но това не отговаря на истината. Напротив, за деветмесечието сме повишили приходите с около 400 000 лева, заяви изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян д-р Нина Шехова. „Благодарение на това, че прехвърлихме от ДКЦ на болницата рентгеновото отделение и лабораторията, месечно само от там имаме завишаване на приходите с 40 000 лв. Да не говорим, че има завишаване на приходите и от клиничните пътеки. Така че, към края на септември тази година болницата е с финансов резултат плюс 28 000 лв.. Имаме и предстоящи вземания от НЗОК на стойност 1 070 000 лв., парични средства в наличност 512 хил.лв. и вземания по договори в размер на 263 хил.лв., или общо 1 850 000 лв., т.е. сега има с около 200 хил. лв. повече, отколкото в момента, в който я приехме. Болницата беше на 5 000 лв. печалба към края на 31 декември 2013 г. А ДКЦ-то – дъщерното дружество на болницата, беше с отрицателен финансов резултат – минус 8 000 лв. Така че консолидираният бюджет показва финансов резултат минус 3 000 лв. към края на годината. При предаването на болницата колеги на високо политическо ниво заявяваха, чe са ни предали болницата с милион и половина печалба – това не е вярно. И е видно от отчетите, които на всеки три месеца предоставяме в Министерството на здравеопазването. Към месец февруари, когато сегашното ръководство встъпи в длъжност, по сметките на болницата имаше около 400 000 лв. и други 1 000 000 лв. вземания от НЗОК, които след няколко дни бяха преведени и изразходвани за заплати и за разплащане на задължения. Сходно е състоянието и сега“, обясни д-р Шехова. Тя посочи още, че МБАЛ-Смолян получава средствата си от здравната каса регулярно, с изключение само на надлимитните средства, които се бавят по 2-3 месеца. Финансовият резултат на ДКЦ Смолян към деветмесечието на 2014 г. е печалба в размер на около 25 000 лв., посочи още изпълнителният директор.

Относно казуса с детско отделение д-р Шехова заяви, че в болницата е получено второ писмо от Министерството на здравеопазването, с което се съобщава, че едностранно се прекратява договора за ремонта. „Парите са спрени, но с предизвестие от един месец. Тече си срокът за приемане на оферти по обществената поръчка, но може да се наложи, ако окончателно ни спрат парите, да прекратим процедурата за възлагане на ремонта поради липса на финансов ресурс“, добави шефът на смолянската болница.