+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

мбал с

Заместник-министър д-р Адам Персенски взе участие  заключителната пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/010 „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „ Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян”, която се проведе в петък. Проектът е част от  Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването.

Д-р Персенски подчерта, че Ранната диагностика на онкологичните заболявания е от изключителна важност за пациентите и лекарите и посочи, че доставената апаратура е от най-висок клас и осигурява на жителите от област Смолян равни възможности за достъп до качествена диагностика и лечение на тези значими заболявания. Министерството на здравеопазването ще продължи да работи активно за усвояване на евросредства в сектор „Здравеопазване”, подчерта д-р Персенски по време на провелата се днес заключителна пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/010 „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „ Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян”.

Заместник-областният управител г-н Зарко Маринчев и директорът на болницата д-р Марин Даракчиев благодариха на ръководството на министерството за положените усилия за успешното изпълнение на проекта.

Общата стойност на проекта е 5 766 764, 33 лв., от които безвъзмездната финансова помощ от ЕФРР е 4 884 916, 65 лв.