+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Десетки фирми и граждани са дарителите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ за закупуване на медицинска апаратура и консумативи в борбата срещу коронавируса. Със събраните средства ще се закупят апарати за дихателна реанимация – пациентски монитори, перфузори, инфузионни помпи, апарати за екстракорпорално мембранно окисляване, подвижни рентгенови апарати, дефибрилатори, транспортни респиратори, видеоларингоскопи, бронхоскопи, тестове и др. необходими за осигуряване изследването, лечението и  реанимационната грижа на пациенти с доказана коронавирус инфекция, както и за закупуване на всякакви медицински консумативи, медикаменти, дезинфектанти и лични предпазни средства за медицинския персонал.

До момента в списъка на дарителите са 11 фирми и 34 физически лица, благодарност към тях е изказана на адреса: https://mbalsmolyan.com/%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/

Списъкът се актуализира ежедневно.

Банковите сметки на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ са:

В лева:

Банка: „Първа Инвестиционна Банка” АД

Банков код (BIC): BIC: FINVBGSF

Банкова сметка (IBAN):BG54FINV91501017423230

 В евро:

Банка: „Първа Инвестиционна Банка” АД

Банков код (BIC): BIC: FINVBGSF

Банкова сметка (IBAN): BG45FINV91501017423683