+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Дарители

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с многобройните запитвания за подпомагане дейността на лечебното заведение свързана с ограничаване разпространението, ранно откриване и лечение на  пациенти с COVID-19 и преодоляване на последствията от пандемията ще се приемат дарения по следните банкови сметки:

 

В лева:

Банка: „Първа Инвестиционна Банка” АД

Банков код (BIC): BIC: FINVBGSF

Банкова сметка (IBAN):BG54FINV91501017423230

 

В евро:

Банка: „Първа Инвестиционна Банка” АД

Банков код (BIC): BIC: FINVBGSF

Банкова сметка (IBAN): BG45FINV91501017423683

 

 

Моля в основание за плащането посочвайте: „Дарение COVID-19

 

Събраните средства ще бъда изразходвани за медицинска апаратура за дихателна реанимация – пациентски монитори, перфузори, инфузионни помпи, апарати за екстракорпорално мембранно окисляване, подвижни рентгенови апарати, дефибрилатори, транспортни респиратори, видеоларингоскопи, бронхоскопи, тестове и др. необходими за осигуряване изследването,  лечението и  реанимационната грижа на пациенти с доказана коронавирус инфекция, както и за закупуване на всякави медицински консумативи, медикаменти, дезинфектанти и лични предпазни средства за медицинския персонал.

 

МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ АД-Смолян изказва своята огромна благодарност на всички дарители и се надяваме този труден период да приключи добре за всички нас.

 

„Арексим Инженеринг“ ЕАД-гр.Смолян

“Грийнлайф”ЕАД – гр.София

“Булпалет”ЕООД – гр.Смолян

“Интръст” ЕАД– гр.София

“Аз и Ти” ООД – гр. Смолян

“Микони” ООД – гр. Смолян

“ДИК” ООД – гр. Смолян

„Елеганс 79“ ЕООД– гр. Смолян

„Екскалибур“ ЕООД– гр. Смолян

ЕТ „Илия Канев-Петър Канев“-с.Момчиловци

Колектив на Административен съд-Смолян

Руска Стоева Ружинова

Анна Костадинова Костадинова

Благовеста Николова Михалевска

Анастасия Тодорова Гергьовска

Ангел Анастасов Бешев

Виктор Василев Владимиров

сем. Гугински

сем. Ямалиеви

Росица Асенова Ушева

Димитър Николов Кисьов

Костадин Емилов Милов

Катя Невенова Сарова

Денислав Емилов Костов

Десислава Карамфилова Карова

Лидия Асенова Порязова-Алендарова

Мая Федева Марчева

Иванка Василева Сивенова

Недялко Николов Колев

Дияна Стоянова Чаушева

Тодор Николаев Томов

адвокат Венета Русева

Салих Аршински

Ивайло Стратев Стоянов

Снежана Павлова Мартинова

Теодора Илиева Филева

Георги Илиев Жайгаров

Лидия Калинова Делиева

Гергана Цонева Стоянова

Мирослав Милков Юруков

Андрей Ангелов Михайлов

адвокат Атанас Борисов Василев

“Вини Стил – С” ООД

Лили Евелинова Уручевска

Антоанета Герасимова Такова

Мая Венциславова Хаджиева

Николина Тодорова Станчева

Рая  Костадинова  Карова

Веселин Динков Грашев

Събка  Найденова  Алекова

Катерина Тихомирова

ЕТ  Пи Комерсиал- Петър  Пейков

Георги  Райчев Гаджев

Окръжна и Районна прокуратура- гр.Смолян

ЗММ  Инструмент ООД

Стефан Тодоров Запрянов

Анатоли Стоянов Чаушев
Даниела Самуилова Керкелова
Мария и Георги Пищалови
“Фобак” ООД
сем. Карамитеви
Светла Николова Ковачева
Димитър Тодоров Величков
“Юлиян Топалов и син” ЕООД
Илиян Петров Сарандалиев
Михаил Анастасов Марковски
Елин Сашов Лилов
“Скас” ЕООД
Бисер Пенчеджиев
Георги Петров Табаков
“Чечосан” ЕООД
Инж. Т.Николов и арх. М.Перфанова
ЕТ “Емил Узунски”

Златка Димитрова Чилингирова

Костадин  Георгиев  Георгиев

Ангел Илиев Дишлиев

Системата на Кока-кола в България

УС на БЛС

Анастас Тодоров Бадев

Красимира Иванова Кичукова

Христо Петров Четроков

Щоно Георгиев Забилев

Станислава Юриева Георгиева

Георги Стоянов Присадов

“Ековат – България“ ЕООД

Мария Манолова  Ружинова

Донка Анастасова Кенанска

Антон Асенов Кацаров

Севда и Желязко Кокарови

„Ая ДКМ“ ЕООД

“Орбико България” ЕООД

“Балкам груп” ООД

„ Райдент- АПМПДМ- ГП“ ООД

Марта Димитрова Дудева

Съюз на зъботехниците в България

Мария Тодорова Тачевска

ЕТ “Мирослав Кочмаров”

“Нива консулт” ЕООД

Недялка Василева Костова

Венцислав, Радослав и Валентин Фелизови

Колектива на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Рудозем

“Кокоимпекс” ООД

Окръжен съд Смолян

“Таксоптима”  ЕООД

Радка Стефанова Марзянова

“СБМ Интернешънъл” ЕООД

Нелия Костова Маринова- Янкова

“Елимир” ЕООД

“Родопи Инфо” ЕООД

Десислава Искренова Екова

Васка Владимирова Трифонова

“Ай Ем Джи” ЕООД

Люба Ангелова Пинтева

Захаринка и  Митко Пашалийски

Анна Георгиева Дафова

Веселка Маркова Дудева

101 алпийски полк – гр.Смолян

Даниела Петкова Дичева

Стефан Райчев Чипилов

“Ен Джи” ЕООД

Димитър Данчев Настанлиев

Даниела и Здравко Шехови

Адриана Димитрова Балканска

Д-р Даниела Дариткова-Проданова

Денислав Емилов Костов

адвокат Татяна Михайлова

Сийка Костадинова Златанова

Иван Гавазов

Димитър Кръстанов

Иван Френкев

Рабие Кьосева

Виолета Бояджиева

Стефан Сабрутев

Реджеп Ахмедов Асанов

“Миладом” ООД

Средно Общообразователно Духовно Училище – гр.Момчилград

Красимира  Георгиева  Анастасова

„Белотекс 95”АД

Кръстина Кирякова Измирлиева

Фондация „Резонатор“

ЕТ „Д-р Илиана Пенева АПМПДМ ИП“

„ГЕС“ ЕООД

„Дудеви“ ООД

Асоциация на Лайънс клубовете “Дистрикт 130 – България”

Виктор Христофоров Славчев

Джамал Рамзи Ибрахим

инж. Адалберт Ферев

Александър Куцлев

Антим Ясенов

Антон Сариев

Атанас Стоев

Деян Деянов

Жана Дертлиева

Исмет Шалганов

Красимир Пехливанов

Красимир Красенов

Стилиян Балталиев

Фаик Чаушев

Веска Юриева Николова

„Рубелла Бюти“ АД

Николина Тодорова Станчева

Георги Щонов Забилев

Богдан Димитров Богданов

Българско училище „Звънче“ – Графство Съри

Великобритания

Злата Ташева

Сдружение “Клъстер на Здравните Региони”

Фондация “Д-р Здравко Кабадозов”

“Ти Енд Си-Холидей” ЕООД

Нотариус Ана Величкова Шопова

Списъкът ще се актуализира ежедневно.