+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

ДО КОЛЕКТИВА

НА КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ ГР. СМОЛЯН

КОПИЕ ДО:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ПРИ МБАЛ ГР. СМОЛЯН

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

С респект, уважение и благодарност, изказвам моите искрени и сърдечни, но точни впечатления от работата на колектива от Кардиологично отделение.

Още с постъпването ми в отделението, усетих загриженост на лекарите, които благодарение на високата си квалификация и точната диагноза бързо овладяха здравословните ми проблеми.

Добрата и веща лекарска помощ се дължи на докторите Шехова, Ковачева, Йочева, Калайджиева, Чавдарова, Гаджалова. Много хора дължат живота и здравето си на тях. Освен доброто и компетентно обслужване те намират време, с търпение и внимание, дават съвети и кураж на болните и слабите.

В забързаното им ежедневие на гребена на спешността и бързата реакция, понякога нямат време за себе си, да направят оценка на свършеното, да усетят благодарността в очите на болните. Такива са нашите лекари – истински, негримирани, неподправени, открити, въпреки ветровитото поприще, на което са застанали. Макар и уморени, намират време и сили за скок в новостите да достигат и внедряват постигнатото в медицинската наука и практика.

Рамо до рамо в лекарския екип са медицинските сестри и техническите секретари – Шопова, М.Кехайова, Гушкова, Хаджиева, Витанова, С.Кехайова, Станева, Терзиева, Василева, Бекярова, Стефанова. Скромни, тихи, усмихнати, забързани, от стая в стая, от легло на легло, близо до болните с внимание и сръчност изпълняват назначенията на лекарите.Макар и уморени, крехки срещу вятъра, премигващи срещу слънцето, културното и етичното поведение е тяхното верую.

Редом с медицинския персонал са санитарите – Чаушева, Баджеклиева, Узунова, Челеби, Шикова, Пазвантова, Косова, които като работливи пчелички се трудят в целия процес на работата. Добрата хигиена на помещенията се дължи на тях. Те са вечно забързани, но спокойно се отнасят към болните.

В лицето на завеждащ отделението Д-р Нина Шехова и ст.мед. сестра Елена Шопова е създадена страхотна организация на работа, чиста и приветлива атмосфера, чувството за естетика и ред личи навсякъде.

И нещо много важно – през време на престоя ми в отделението не чух да се споменават думите: пари, допълнително заплащане или специално внимание или отплата.

Изобщо, в Кардиологично отделение витае атмосфера на отдаденост в работата към нуждаещите се. Нека нашите – на болните благодарности са стимул за още по- добри показатели, за внедряването на новостите в медицинската наука и практика, за професионалното им израстване, но и за внимание и грижа към своето здраве и личен живот, да получавате все по- голяма обич и любов, да имате повече слънчеви дни и хора около вас.

Бъдете здрави и щастливи, мили хора!!!

Поклон !!!

Диана Лазарова
пациент

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО