+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Всички ние на първо място си пожелаваме здраве – за себе си, за децата си, за близки, познати и всички, които обичаме. Но, има моменти, в които здравето ни зависи не само от нас.И тогава човекът се губи в лабиринта на страданието, болката и отчаянието. Единствената нишка, която ни извежда от бездната е всеотдайността на хората с бели престилки и големи сърца.

Противно на всички хули и нападки, с основание мога да кажа, че има лекари с морал, с качества и всеотдайност към професията си. Такъв е екипът на ортопедично отделение на МБАЛ Смолян. Професионализъм, хуманност, човечност, отговорност, са малкото качества, с които можем да ги характеризираме. За целия си престой в отделението, нито веднъж не си позволиха грубо поведение към пациент, въпреки умората. Напротив, на всеки беше отделяно необходимото внимание, грижи и винаги поднесено с усмивка.

Отправям сърдечна благодарност, към лекуващите ми лекари д-р Николай Стаевски, д-р Станислав Славчев, д-р Евгени Найденов, както и целият колектив на Отделението по травматология – лекари, медицински сестри и санитари.

Малко са думите, с които мога да опиша своята признателност за професионалната помощ, която ми оказахте. Единствено думата „Благодаря”, родена от дълбините на нашата истинска човешка същност, може да изрази преклонението пред професионализма и хуманното отношение на всички, работещи в отделението!

Прекланям се пред труда на тези хора!

Поклон пред този всеотдаен екип!

Пожелавам Ви здраве и късмет да ви съпътства занапред, за да помагате на хората, които имат нужда от вашата помощ!

Желая ви и лично щастие!

Снежка Чукарова, Смолян