+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

„Седмица на отворените врати” с безплатни прегледи за туберкулоза ще се проведе в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, Смолян. Кампанията стартира на 26 юни и ще приключи на 30 юни 2023 г. За времето между 8,00 и 15,00 часа ще се извършват безплатни медицински консултации. Д-р Юлияна Лазарова – завеждащ пневмофтизиатричния кабинет, ще приема в кабинета за контрол на туберкулозата, който се намира на шестия етаж над Инфекциозно отделение.

„През последните години кампаниите „Отворени врати“ се доказаха като добра практика за откриване на случаи с туберкулоза и своевременно предприемане на мерки за лечение и прекъсване на веригата за предаване на инфекцията“, коментира д-р Лазарова. Целта на инициативата е да се повиши обществената информираност по отношение на туберкулозата, да се даде възможност на всеки за достъп до здравни услуги, както и да се популяризира здравословният начин на живот.

Прегледите и изследванията са напълно безплатни, включително и за неосигурените лица. На всеки, който реши да провери своето състояние, ще бъде извършен преглед и ще се назначи проба манту, а при необходимост и допълнителни изследвания – рентгенова снимка и изследване на материал за туберкулозни бактерии.

Последната кампания се проведе от 20 до 24 март т.г. и са прегледани 67 души, като 59 от тях са с риск. Направени са: проба Манту на 55 души; рентгенография на бял дроб на 13; изследване на храчка за БК на 9; квантиферонов тест на един. Трима души са с латентна туберкулозна инфекция, които са с назначена химиопрофилактика.

Елена Павлова

Връзки с обществеността в МБАЛ – Смолян