+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

От 26 до 30 септември 2022 г. в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян, ще се извършват безплатни прегледи за риска от туберкулоза. Кампанията е в рамките на „Седмица на отворените врати“. Инициативата се организира четири пъти в годината, а целта е да се повиши обществената информираност, да се даде възможност на всеки за достъп до здравни услуги, както и да се промотира здравословния начин на живот. Медицинските консултации и изследванията са напълно безплатни, включително и за неосигурените лица. На всеки, който реши да провери своето състояние, ще бъде извършен преглед и ще се назначи проба манту, а при необходимост и допълнителни изследвания – рентгенова снимка и изследване на материал за туберкулозни бактерии.

Прегледите ще се извършват в часовете между 8,00 и 15,30 часа от д-р Юлияна Лазарова в кабинета, който се намира на шестия етаж, над Инфекциозно отделение в смолянската болница.
Въпреки значителните успехи, постигнати в борбата с туберкулозата в европейския регион на СЗО и постоянния спад на заболеваемостта, туберкулозата продължава да представлява заплаха за общественото здраве в повечето страни от региона и тази заплаха не следва да бъде подценявана в условията на продължаваща пандемия от COVID-19.

По данни на СЗО през 2020 г. в световен мащаб 9,9 млн. са заболелите от туберкулоза, 1,5 млн. са починали от заболяването, а от 2000 г. досега са спасени около 66 млн. живота чрез правилна диагностика и лечение.През 2019 г. в Европейския регион на СЗО случаите на туберкулоза са 246 000, 20 000 лица са починали от заболяването, а 70 000 са лицата с мултирезистентна туберкулоза.
Заболяемостта от туберкулоза в страната за 2020 г. представлява 13 на 100 000 население, като регистрираните лица с туберкулоза са 930. За сравнение през 2011 г. техният брой е 2 407, като се запазва тенденцията броят на мъжете да е над два пъти по-голям от този на жените.

Световната здравна организация алармира за необходимостта от гарантиране на поддържането на здравните услуги за туберкулоза в условията на пандемия от COVID-19и постигане на основните цели на стратегията за изкореняване на туберкулозата сред хората.