+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

От 18 до 25 септември 2019 г. в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян, ще се проведат безплатни прегледи за риск от туберкулоза. На всеки три месеца болницата в областния град организира „Седмица на отворените врати“, като целта е да се повиши обществената информираност, да се даде възможност на всеки за достъп до здравни услуги, както и да се промотира здравословния начин на живот.

Медицинските консултации и изследванията са напълно безплатни, включително и за неосигурените лица. Прегледите ще се извършват в часовете между 8,00 и 15,30 часа от д-р Юлияна Лазарова – завеждащ пневмофтизиатричния кабинет, който се намира на шестия етаж, над Инфекциозно отделение в смолянската болница.

„Кампанията е доказала своята ефективност за повишаване на обществената информираност по отношение на туберкулозата, за откриване на случаи на заболяването, съвременно предприемане на мерки за лечение, прекъсване на трансмисията на инфекцията и за предоставяне на безплатен достъп до медицински услуги“, коментира д-р Лазарова.

Последната кампания, организирана в МБАЛ – Смолян, бе проведена в периода от 24 до 28 юни 2019 г. „Преминали са 102 пациенти, които са попълнили анкетни карти и са консултирани и прегледани. От тях с риск от заболяване са 86. На 73-ма от тях е проведен туберкулинов кожен тест (ТКТ) на Манту. Лица със съмнение за туберкулоза – трима. С латентна туберкулозна инфекция са открити двама човека. Лица подлежащи за химиопрофилактика са двама“, добави д-р Юлияна Лазарова.