+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Декларации по „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“

Име и фамилия Месторабота Длъжност Декларации
Д-Р НЕЛИЯ ДИМИТРОВА МИКУШИНСКА-ВЪНДЕВА МБАЛ“Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“АД,ГР.СМОЛЯН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ Изтегли
Д-Р СТЕФАН РАЙКОВ МБАЛ“Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“АД,ГР.СМОЛЯН ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ Изтегли
Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ МБАЛ“Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“АД,ГР.СМОЛЯН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Изтегли

Декларации по „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“

Име и фамилия Месторабота Длъжност Декларации
Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ МБАЛ“Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“АД,ГР.СМОЛЯН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Изтегли
Изтегли

Инструкция „Регистриране и докладване на сигнали за слабости, нарушения, измами и корупция”

Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян