+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

ОБЯВА

 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД – гр. СМОЛЯН адрес: гр. Смолян, бул. „България“ № 2, тел. 0301/6-23-95 ОБЯВА На основание протокол №15/27.09.2018 г. на СД и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан...

ПОВТОРНА ПОКАНА

“МБАЛ Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН на основание т.4 от Приложение № 3 към чл. 13б Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските...

ПОКАНА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД – гр.СМОЛЯН адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 2, тел.0301/6-23-95 “МБАЛ Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН на основание т.4 от Приложение № 3 към чл. 13б Правила за избор на изпълнител за предоставяне на...

ПОКАНА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД – гр.СМОЛЯН адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 2, тел.0301/6-23-95 П О К А Н А Покана за избор на банкова институция за извършване на комплексно банково обслужване и други...

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД – гр.СМОЛЯН адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 2, тел.0301/6-23-95 О Б Я В А На основание протокол №2/20.10.2017г. на СД и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан...

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА„РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ВЪТРЕШЕН ОДИТ“

МБАЛ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД ГР. СМОЛЯН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА„РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ВЪТРЕШЕН ОДИТ“ ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: Планира, организира, ръководи и контролира осъществяването на вътрешния одит на всички структури в МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД гр. Смолян....