+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Център за майчино и детско здраве

Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2021-2030)

 

Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве, към  МБАЛ  „Д-р Братан Шукерова“ АД Смолян   работи  в изпълнение на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2021 – 2030) на Министерство на здравеопазването .

Телефон за контакт 6 26 66/ вътрешен 384; е-mail zkc_mdz@mbalsmolyan.com

            Центърът се намира на първи етаж в сградата  на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров “ АД — Смолян (срещу Спешно отделение)  и работи всеки делничен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Работно време:

Координатор – 7.30 ч. – 16.00 ч.

Телефон за връзка – 0882430054 / Даниела Топова

Социален работник – 13.00 ч. -17.00 ч

Телефон за връзка – 0879119990 / Цонка Станева

Психолог -16.00 ч. – 20.00 ч.

Телефон за връзка – 0882430054 / Даниела Топова

В Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве се осигурява комплексно обслужване на бременни жени и деца. Предоставят се :

–           Здравно-информационни, здравно-консултативни, координиращи и насочващи услуги за деца с увреждания и с хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване и лечение;

–           Психологическа подкрепа и консултиране на деца с увреждания, хронични заболявания, бременни и родилки, хоспитализирани в болницата и превенция на изоставянето на деца;

–           Специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни с патология на бременността на място в здравно-консултативния център или в дома, по искане на лекар от друго лечебно заведение.

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти се предоставят на родилки и бременни, деца с увреждания, деца с хронични заболявания и  недоносени деца.

Специализирани медицински консултации и и медицинска рехабилитация за здравноосигурени пациенти се извършват след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното здравно осигуряване, като насочващия лекар следва да предостави информация за осъществените от него дейности, резултатите от проведените изследвания, консултации и лечение  и причините, поради които насочва пациента към ЗКЦ.

Насочването на пациентите към центъра се осъществява от ОПЛ на детето или лекар-специалист от извънболничната медицинска помощ, наблюдаващ детето, след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в доболничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното здравно осигуряване. За целта, медицинския или медико-социалния проблем се описват в Медицинско направление – бл.119 (зелен талон), както и проведените до момента лечебно-диагностични процедури и техния ефект, посочва се какъв специалист е необходимо да консултира детето или бременната жена.

Медицинските консултации се организират по предварително изготвен график и се осъществяват от лекари специалисти от лечебното заведение в зависимост от диагнозата и искането на насочващия лекар.

Допълнителни консултации при наличие на заболявания. възникнали по време на бременността, в т.ч. допълнителен преглед от специалист по АГ, се извършват след прегледа по реда на чл. 19 от Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.

Домашни посещения и медицинска рехабилитация се предоставят на деца с увреждания и хронични заболявания и на недоносени деца до 1 година, за които след оценка на състоянието от специалистите в лечебното заведение е преценена необходимост от провеждане на консултация в домашни условия. Посещенията в дома на детето се организират по предварително изготвен от координатора график с транспорт на лечебното заведение.

Консултациите, домашните посещения и дейностите по психологическа подкрепа и социално консултиране и насочване не се заплащат от пациента.

Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве

 

 

ГРАФИК  ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНСУЛТАЦИИ

2021 година

  

 

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
12.00-16.00 Психолог

12.00-16.00

Психолог

12.00-16.00

Психолог

12.00-16.00

Психолог

12.00-16.00

Психолог

13.30-15.30 Соц.работник

13.30-15.30

Соц.работник

13.30-15.30

Соц.работник

13.30-15.30

Соц.работник

13.30-15.30

Соц.работник

         

9.30-14.30

Неонатолог Детски болести

9.30-14.30

Неонатолог Детски болести

 

9.30-14.30

Неонатолог

Детски болести

8.30-14.30

Неонатолог

Детски болести

 

8.30-14.30

Неонатолог

Детски болести

9.30-14.30

Акушергинеколог

9.30-14.30 Акушергинеколог 9.30-14.30 Акушергинеколог

9.30-14.30

Акушергинеколог

9.30-14.30

Акушергинеколог

 

 

Забележка: При необходимост ЗКЦМДЗ – гр.Смолян може да осигури допълнителни медицински консултации извън графика 

 

Периодът на ранното детско развитие и ефектът му върху цялостното развитие на личността

Емоционалното, социалното и физическото развитие на малките деца оказва пряк ефект върху цялостното им развитие и определя какви личностни ще израснат. Това, което се случва в ранна детска възраст, може да има значение за цял живот. Науката ни показва от какво се нуждаят децата и от какво трябва да бъдат защитени, за да бъде насърчено тяхното здравословно развитие. Стабилните, отзивчиви, подкрепящи взаимоотношения и богат опит в обучението още от най-ранна детска възраст, осигуряват през целия живот ползи, свързани с образование, поведение, физическо и психическо здраве. В противоположност – трайно пренебрегване или агресивно поведение, могат да отслабят развиващата се мозъчна структура и трайно да настроят системата за реагиране при стрес на организма на висока честота, като по този начин увеличат риска от редица хронични заболявания.

Родителите и семейството могат не само в най-голяма степен да гарантират благосъстоянието на децата, но и носят първостепенна отговорност за създаването на оптимални възможности за разгръщането на техния пълен потенциал. Именно за това е изключително важно да се повиши информираността на всички родители за решаващото значение на този период от живота за бъдещето на детето, за възможността да осигурят най-добър старт чрез позитивно, отговорно и компетентно родителство.

Защо първите години от живота са толкова важни ще поговорим на 17.02.2023 г. от 15,00 часа и на 22.02.2023 г. от 16,00 часа.

 

Какво говорим като родители, какво чуват децата ни, какво можем да променим?

Как да бъда добър родител е въпрос, който не рядко си задаваме. От време на време ни се получава, друг път –  не. Понякога дори не разбираме как и защо не можем да намерим баланса в отношенията си с децата.

Трудно можете да получите адекватен съвет какво е нужно да направите, за да отгледате добре детето си. Всеки от нас има своя ценностна система, живее и отглежда децата си според собствените си разбирания и убеждения. Има обаче няколко основни принципа, които ако познаваме и успеем да приложим в ежедневието си, ще се радваме на по-удовлетворяващи отношения с децата. Кои са те ще разберем в предстоящата среща-дискусия, на 22.11.2022 г., в 16.00 часа. Ще научим повече и за изкуството да разговаряме с децата  и за това как да разчитаме техните закодирани послания.

 

 

 

 

Какви родителски стилове на възпитание има и  как те се отразяват на развитието на детето?

 

Под „стил“ разбираме не отделни изолирани реакции, когато сме уморени, бързаме или не знаем какво да правим, изправени пред дадено предизвикателство или когато трябва да предпазим детето от някаква опасност, а стратегиите, които използваме в преобладаващата част от времето, мотивирани от нашите ценности и възгледи за възпитанието на детето. Тъй като децата не идват с наръчници за отглеждане, родителите често се затрудняват да определят как да отглеждат психически устойчиви, всестранно развити и успели деца. Някои родители са строги, докато други са снизходителни. Някои са бдителни, а други – резервирани.

Когато познаваме добре всеки от родителските стилове, можем сами  да усетим къде сме в момента, дали това ни удовлетворява и как работи за да израсне детето като здрава, пълноценна и отговорна личност със самочувствие. Така може да решите какво искате да запазите от своя стил и какво искате да правите по различен начин.

Ако някога сте си задавали въпроса ″Какъв тип родител искам да бъда?”, ще е полезно да разберете основните характеристики на различните стилове на отглеждане на деца. Заповядайте да поговорим за това на 30.11.2022 г, в 16.00 часа!