+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Хирургично отделение

 

 

 

 

 

В отделението се извършва диагностика, оперативно и консервативно лечение на болни със заболявания на гастроинтестиналния тракт, както и на хепатобилиарната система и заболявания на панкреаса; Заболявания на млечната жлеза и щитовидната жлеза. Разполага с 25 легла.

– Общопрофилно хирургично отделение

– Следоперативна реанимация

– Операционен блок, разполагащ с хирургична операционна зала, травматологична операционна зала, урологична операционна зала и септична операционнна.

Началник отделение

д-р Живко Ставрев

Д-р Живко Ставрев завършва медицина през 1988 г. във ВМИ – гр. Пловдив, и веднага започва работа в Курортна поликлиника – Пампорово. През 1989 г., след спечелен конкурс, е назначен на работа в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” – Хирургично отделение. Специализирал е: Оперативна хирургия Александровска болница; Гръдна хирургия в ИСУЛ; Пластична хирургия в Пирогов и Александровска болница, Неврохирургия във ВМА.

Телефони:

Началник отделение: 0301/6 26 66, вътр. 232

Лекарски кабинет: 0301/6 26 66, вътр. 206

Старша мед. сестра: 0301/6 26 66, вътр. 358

Мед. сестри: 0301/6 26 66, вътр. 249

Хирургичен кабинет: 0301/6 26 66, вътр. 386

Оперативно лечение на дефекти на коремната стена, мекотъканни травми и гнойносептични заболявания. Извършва се и лапароскопска хирургия.

В отделението се лекуват и болни с остри и хронични венозни и артериални заболявания на крайниците, както и съдовите усложнения на деабета – диабетно стъпало.

завеждащ операционен блок – д-р Щильон Ников

д-р Атанас Белчилов – ординатор

д-р Стефан Кисимов – ординатор

д-р Тодор Трамбабов – ординатор

Старша мед. сестра – Мария Живакова

 

Телефони:

Началник отделение: 0301/6 26 66, вътр. 232

Лекарски кабинет: 0301/6 26 66, вътр. 206

Старша мед. сестра: 0301/6 26 66, вътр. 358

Мед. сестри: 0301/6 26 66, вътр. 249

Хирургичен кабинет: 0301/6 26 66, вътр. 386