+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Хирургично отделение

 

 

 

 

 

В отделението се извършва диагностика, оперативно и консервативно лечение на болни със заболявания на гастроинтестиналния тракт, както и на хепатобилиарната система и заболявания на панкреаса; Заболявания на млечната жлеза и щитовидната жлеза. Разполага с 25 легла.

– Общопрофилно хирургично отделение

– Следоперативна реанимация

– Операционен блок, разполагащ с хирургична операционна зала, травматологична операционна зала, урологична операционна зала и септична операционнна.

Началник отделение

д-р Георги Благоев

Завършва медицина през 1984 г. във ВМИ – гр. Пловдив, и същата година е назначен на работа в Хирургично отделение на Окръжна болница „Д-р Братан Шукеров” – гр. Смолян. През 1988 г. защитава специалност „Обща хирургия”. От 2004 г. след провеждане на конкурс е назначен за началник на Хирургично отделение при МБАЛ „Д-р Бр. Шукеров” АД, гр. Смолян.

Телефони:

Началник отделение: 0301/6 26 66, вътр. 232

Лекарски кабинет: 0301/6 26 66, вътр. 206

Старша мед. сестра: 0301/6 26 66, вътр. 358

Мед. сестри: 0301/6 26 66, вътр. 249

Хирургичен кабинет: 0301/6 26 66, вътр. 386

Оперативно лечение на дефекти на коремната стена, мекотъканни травми и гнойносептични заболявания. Извършва се и лапароскопска хирургия.

В отделението се лекуват и болни с остри и хронични венозни и артериални заболявания на крайниците, както и съдовите усложнения на деабета – диабетно стъпало.

Д-Р ГЕОРГИ АТАНАСОВ БЛАГОЕВ

Д-Р ГЕОРГИ АТАНАСОВ БЛАГОЕВ

Началник отделение

Завършва медицина през 1984 г. във ВМИ – гр. Пловдив, и същата година е назначен на работа в Хирургично отделение на Окръжна болница „Д-р Братан Шукеров” – гр. Смолян.

През 1988 г. защитава специалност „Обща хирургия”.

От 2004 г. след провеждане на конкурс е назначен за началник на Хирургично отделение при МБАЛ „Д-р Бр. Шукеров” АД, гр. Смолян.

Старши ординатор – д-р Живко Ставрев

Ординатори – д-р Щильон Ников, д-р Владимир Кехайов, д-р Атанас Белчилов, д-р Стефан Кисимов, д-р Тодор Трамбабов

Старша мед. сестра – Мария Живакова

 

Телефони:

Началник отделение: 0301/6 26 66, вътр. 232

Лекарски кабинет: 0301/6 26 66, вътр. 206

Старша мед. сестра: 0301/6 26 66, вътр. 358

Мед. сестри: 0301/6 26 66, вътр. 249

Хирургичен кабинет: 0301/6 26 66, вътр. 386